Zoeken

Wanda de Kanter

Auteur

Wanda de Kanter

Longarts sinds 1990 Voorzitter Stichting Rookpreventie Jeugd

Crowdfunding gestart Stichting Rookpreventie Jeugd :

Lieve allen,

https://stichtingrookpreventiejeugd.nl/actueel/item/127-stichting-rookpreventie-jeugd-start-crowdfunding

Al jaren vechten Pauline en ik voor de dag dat niemand meer rookt, voor een rookvrije jeugd. Van rechtszaken – waaronder de aangifte tegen de tabaksindustrie – tot campagnes om de explosie aan verkooppunten te stoppen. Eerder dit jaar zijn wij uit de Alliantie Nederland Rookvrij gezet omdat we te activistisch zouden zijn. Tegelijkertijd stopte KWF Kankerbestrijding ook de financiering voor onze strijd.

Maar wij blijven vechten op het scherpst van de snede! Wij stellen de slinkse praktijken van de tabaksindustrie aan de kaak en wij blijven de overheid bestoken om in actie te komen. Want de enige die het roken kan stoppen is de overheid.

Help ons in de strijd voor een rookvrije jeugd? Steun onze crowdfundingsactie en doneer via www.stichtingrookpreventiejeugd.nl.  

Onze activiteiten
Wij strijden voor een effectief beleid om het roken te ontmoedigen. De accijnzen op tabak moeten drastisch omhoog en het aantal verkooppunten van tabak moet worden beperkt tot tabaksspeciaalzaken. Rookverboden moeten worden uitgebreid, zodat kinderen niet meer worden geconfronteerd met sigaretten. Wij voeren onze strijd via onze eigen websites (Stichting Rookpreventie JeugdTabakNeeSick of Smoking) en social media, via rechtszaken, klokkenluiders, artikelen in de krant, lezingen en gesprekken met wie het ook wil horen.

Help ons Den Haag wakker te schudden! Help ons de achterkamertjespolitiek van de sjoemelende tabaksindustrie bloot te leggen!

Bijna niemand begint te roken na zijn 25e. De tabaksindustrie verleidt daarom kinderen, pubers en jongvolwassenen tot een verslaving waarvan de vreselijke gevolgen pas later in hun leven zichtbaar worden. Dát is het bedrijfsmodel van de tabaksindustrie en daar strijden wij tegen. En dat kan alleen maar keihard. Want een verslaving is keihard.

  • Roken is vermijdbare doodsoorzaak nummer 1 in Nederland.
  • Wekelijks steken honderden jongeren onder de 25 jaar hun eerste sigaret op.
  • Er zijn meer verkooppunten van sigaretten dan van brood en supermarkten verdienen er miljarden aan.
  • ‘Zien roken doet roken’ en stiekem staan heel veel idolen rokend op Instagram omdat ze worden omgekocht door de tabaksindustrie.
  • De tabaksindustrie spreekt cynisch van ‘replacement smokers’ – de nieuwe generatie rokers die dode rokers weer moet vervangen.

Wij vertellen je graag zoveel meer, maar vragen je nu vooral om jouw steun. Doneer wat je kunt, elke euro is welkom in onze strijd. We hopen in de komende maand €100.000 op te halen zodat we dit jaar door kunnen met vechten. Dit geld hebben we nodig om de journalisten en juristen te betalen die – tegen gereduceerd tarief – voor ons werken. Wijzelf zetten ons, net als de andere bestuursleden van Stichting Rookpreventie Jeugd, onbezoldigd in voor deze zaak.

Deze crowdfundingsactie wordt mogelijk gemaakt door Leonard Witkamp van gezondheidsinstelling Ksyos: dankjewel!

Met warme groeten,
Pauline & Wanda

 

Wanda de Kanter

Voorzitter Stichting Rookpreventie Jeugd
Longarts Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam

Tel: 020-5129098

Mail: W.dekanter@nki.nl

Volg me op Instagram |Facebook | Linkedin | Twitter

 

Doneer voor onze crowdfunding via Www.stichtingrookpreventiejeugd.nl

Advertenties

Tabak als verslaving, de blinde vlek van de WRR- NRC opinie

Opinie

Tabak als verslaving, de blinde vlek van de WRR

Waarom wil de WRR wel suiker, zout en vet aanpakken in voeding en niet teer en nicotine in tabak, vragen en .
Tabak als verslaving, de blinde vlek van de WRR
Foto iStock

Ambitie kan staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, CU) niet ontzegd worden. „Het doel is dat geen enkele jongere in 2040 nog rookt”, zei hij bij de aanbieding van het rapport Van verschil naar potentieel van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), over sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Hoe hij het aantal rokende jongeren naar nul wil terugbrengen zei hij er niet bij. Dat volgt dit najaar bij de presentatie van het Nationaal Preventieakkoord. Ongetwijfeld zal hij dan het recept uit het WRR-rapport volgen. Allereerst moet roken duurder worden door het verhogen van accijnzen. Ten tweede moet tabak op minder plaatsen verkocht worden, bij voorkeur door een vergunningstelsel in te voeren. De minimumleeftijd voor roken moet verder worden verhoogd. En ten slotte moet de overheid sterker een gezonde leefstijl propageren. Het zijn maatregelen die ook al genoemd zijn in een rapport van het ministerie van VWS uit 2016. Daar gebeurde toen alleen niets mee.

Het rapport van de WRR gaat niet alleen over roken, maar ook over alcohol, psychische problemen en overgewicht. En juist de aanpak van overgewicht laat zien dat er iets vreemds aan de hand is met de aanpak van tabak. Over de aanpak van overgewicht maakt het rapport behartigenswaardige opmerkingen over de ingrediënten in de voeding zelf. Met name als het gaat om producten die veel verborgen vet, zout of suiker bevatten, is er nog een wereld te winnen, aldus de WRR. Daar ligt volgens de raad een taak voor de overheid en het bedrijfsleven.

Geen woord over nicotine

Merkwaardig genoeg zwijgt de WRR als het gaat over de ingrediënten in tabak . De woorden ‘teer’, ‘nicotine’ en ‘koolmonoxide’ komen in het rapport niet voor; het woord ‘verslaving’ slechts één keer. Dat is vreemd, want daar draait het om bij tabak. Het lijkt wel of tabak voor de WRR een natuurverschijnsel is waar verder niets aan te doen valt. Niets is minder waar: tabak is een gemanipuleerd product waarbij fabrikanten hun best hebben gedaan om het zo verslavend mogelijk te maken.

In de Tabaks-en rookwarenwet staat dat de gehaltes teer, nicotine en koolmonoxide (de zogenaamde TNCO-waarden) per sigaret niet hoger mogen zijn dan 10 milligram teer, 1 mg nicotine en 10 mg koolmonoxide. Maar als je deze waarden op een zuivere en eerlijke manier meet, zoals het RIVM onlangs deed, zijn ze een factor 2 tot 5 hoger dan wettelijk toegestaan.

‘Rookvrije generatie’

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) kan dan ook niet anders dan de merken die de wettelijke norm overschrijden – en dat zijn ze vrijwel allemaal – uit de handel halen. Dat zou al een mooi opstapje zijn naar de „rookvrije generatie” waarover Blokhuis sprak.

Column Frits Abrahams: Ja, roken moet kunnenJaarlijks sterven ruim 20.000 mensen als gevolg van tabak en worden er vele tienduizenden mensen ziek door roken. Als het Blokhuis serieus te doen is om de schade door tabak te beperken en er voor te zorgen dat in 2040 geen enkele jongere meer rookt, dan doet hij er verstandig aan om het kwaad bij de wortel uit te roeien: pak de tabak zelf aan.

Haal om te beginnen het verslavende karakter uit tabak door de hoeveelheid nicotine drastisch te reduceren. De Food and Drug Administration in de Verenigde Staten is bezig de haalbaarheid van nicotinereductie te onderzoeken. Waarom wel suiker, zout en vet aanpakken in voedingsmiddelen en niet teer, nicotine en koolmonoxide in tabak? Het is jammer dat de WRR dit over het hoofd heeft gezien.

Interview Pulmoscript longartsen tijdschrift door Lisette Kunst

Wanda de Kanter valt in de prijzen in strijd tegen de sigaret

 

Afgelopen jaar won Wanda de Kanter maar liefst twee ( drie : Inspire2live Hero of Cancer Award) prijzen: de GLCC journalism award én de prijs voor de meest invloedrijke vrouw in 2018. Wat drijft haar om haar strijd tegen het roken door te gaan? “Ik ben bewust 70% gaan werken om tijd over te houden voor iets na de spreekkamer. Politici moeten gaan inzien dat roken een heel groot probleem is”, zegt de Kanter.

 

“Veel mensen overlijden aan longkanker, volgend jaar is de mortaliteit van longkanker onder vrouwen in Nederland het hoogste van Europa”, steekt de Kanter van wal. “De longkanker-patiëntenvereniging had een sterk wisselend bestuur door deze hoge sterfte, zeker als in vergelijking met bijvoorbeeld de borstkankervereniging. Die zijn financieel ook veel sterker door het grote aantal ook jonge overlevers, waardoor er heel veel  media-aandacht voor hen is. Daarbij komt nog het zwaardrukkende stigma van roken. We proberen de schuld te leggen bij de tabaksindustrie en de overheid. Als longarts zien we hoe ziek patiënten kunnen worden door het roken, maar zij kunnen hun verhaal vaak niet vertellen omdat ze te ziek zijn.” De Kanter probeert daarom longkanker meer op de kaart te zetten in Nederland, wat bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en bewustwording van roken-gerelateerde ziekten. Hiervoor kreeg zij de Global Lung Cancer Coalition (GLCC) Journalism Award van de patiëntenadviesraad van Longkanker Nederland voor haar ‘uitzonderlijke bijdrage aan de zichtbaarheid van longkanker in de media’. “Het percentage rokers wordt door hoger opgeleiden nog altijd onderschat. Bijna 25% van de mensen rookt op dit moment en dit is vaak gerelateerd aan een lagere sociaaleconomische klasse. Bij grote bedrijven met lager opgeleid personeel kan het percentage rokers oplopen tot 60%. De Nederlandse overheid moet inzien dat in onze maatschappij twee op de drie kinderen die een eerste sigaret roken, later een dagelijkse roker wordt. Van die dagelijkse rokers zal uiteindelijk 2 van de 3 aan het roken overlijden. En een kwart ruim voor het pensioen. Het is onbegrijpelijk dat de politiek op dit moment nog nauwelijks ingrijpt met de huidige kennis; elk jaar dat je effectieve maatregelen uitstelt geeft weer 20.000 tabaksdoden op termijn”, vindt de Kanter.

 

Macht, geld en invloed

De andere prijs won de Kanter samen met Bénédicte Ficq, de advocate in de strafzaak tegen de tabaksindustrie. Ze werden uitgeroepen door Opzij als meest invloedrijke vrouw en ze wonnen ook de prijs in de categorie gezondheid. De Kanter wordt een beetje cynisch: “Het is een eervolle prijs, maar voor invloed heb je geld en macht nodig. Dat heb ik niet. Ik word niet betaald voor mijn diensten, in tegenstelling tot de advocaten van de tabaksindustrie. Daar loop ik nu tegen aan. Voor onze lezingen wordt nu veel geld gevraagd voor onze Stichting via sprekersbureau Zijspreekt, maar dat zijn natuurlijk geen structurele inkomsten. De Opzij jury ziet het roken in ieder geval als een groot maatschappelijk belang, maar het blijft voor ons erg moeilijk om financiering te krijgen voor primaire preventie.” Eerder was de Kanter voorzitter van de Werkgroep Tabaksverslaving, die inmiddels is opgeheven. De Kanter vervolgt haar betoog: “Er gebeurde te weinig en we vinden dat dit onderwerp een kerntaak is van het NVALT-bestuur, het raakt tenslotte alle deelgebieden. De KNMG-voorzitter staat  achter ons, maar de Federatie Medisch Specialisten (FMS) durfde helaas geen aangifte te doen tegen de tabaksindustrie. Mogelijk vinden zij het een aantasting van de vrije keuze om te voorkomen dat kinderen  gaan roken. De ernst van de tabaksverslaving is bij heel veel specialisten niet bekend. Als de KNMG en het NVALT-bestuur, inclusief de federatie, zich (nog) actiever gaan opstellen richting overheid hebben we een veel grotere macht richting de minister. Er gaan tenslotte jaarlijks 20.000 mensen dood aan iets wat te voorkomen is! Laatst was er een hele hype rondom nitrosamine, een kankerverwekkende stof in Losartan. Waarom wordt dat wel gezien en het probleem van het roken niet? Net als ten tijde van de slaven toen de witte elite aangaf dat slavernij afgeschaft moest worden, heb je nu dokters nodig die naar voren stappen met het rookprobleem.” De grote winst ligt dus volgens de Kanter bij het NVALT-bestuur en de FMS. Ze vervolgt: “Zij zouden zich bijvoorbeeld kunnen bemoeien met de Alliantie Rookvrije Generatie, een samenwerkingsverband van longfonds, KWF en Hartstichting. Opvallend is dat bijvoorbeeld de Hartstichting bijzonder weinig zegt over roken en myocardinfarcten. Het thema roken laten ze over aan de Alliantie, misschien omdat ze bang zijn om donateurs kwijt te raken met deze ongemakkelijke boodschap.  Het feit dat met 500.000 patiënten niemand weet wat COPD is, is een punt van aandacht. Er zijn al 10 jaar geen effectieve awareness campagnes over de gevolgen van roken.”

 

De lobby van de tabaksfabrikanten

De Kanter is al jaren het gezicht van de anti-rook campagne in Nederland, naast Pauline Dekker. De tabaksindustrie is de laatste tijd veel in het nieuws, zoals de strafzaak tegen de tabaksfabrikanten, de ABP die hun beleggingen in de tabak heeft stopgezet, Ferrari wordt opnieuw gesponsord door Philip Morris, de Hoogleraar Belasting rechts van de Universiteit in Utrecht die financiering van zijn onderzoek door Philip Morris moest stopzetten. En niet te vergeten het miljarden fonds van Philip Morris International die op een slinkse wijze het Westen wederom aan de nicotine weet te krijgen. Door hun elektrische sigaretten is in Amerika 20% van de kinderen van 16 jaar aan de nicotine-inhalatie. Ondanks de publiciteit is De Kanter niet tevreden: “De tabaksindustrie staat nu sterk negatief in beeld, maar desondanks worden er meer sigaretten verkocht als ooit tevoren. De tabaksindustrie heeft als enige doel om geld te verdienen. Er bestaat geen vrijheid of vrije keuze bij het roken van sigaretten. Er zou een rookvrije generatie moeten zijn in 2040, maar dat betekent dat de kinderen die nu geboren worden nooit meer sigaretten zouden moeten kunnen kopen. Dat zou middels een wettelijke onderbouwing moeten geschieden. Dit kan je niet aan de markt overlaten. Hierin trekken we op met een aantal belangrijke zorgondernemers en advocaten.” Volgens de Kanter zou het preventieakkoord veel scherper moeten worden. Ze gaat verder: “De politiek is nu aan zet. De voorgenomen jaarlijkse structurele accijnsverhoging was op het laatste moment van de baan. Er is een hele krachtige minister nodig om dit te bereiken. Tabak moet een product worden waar je geen zaken mee doet. Er moeten meer rechtszaken komen door de doelgroep, bijvoorbeeld nabestaanden van longkankerpatiënten. Je moet het geweten van de tabaksindustrie, bestuurders en politici aanspreken, want kinderen kan je het niet kwalijk nemen dat ze gaan roken.”

 

Bereikte doelen

Desondanks zijn er ook behaalde successen. “Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) heeft aangifte gedaan tegen de fabrikanten. Daarna volgden alle academische ziekenhuizen en zelfs de NVALT! Er hebben wel bijna een miljoen mensen aangifte gedaan. We hebben inmiddels ruim 31.000 volgers bij de website Sick of smoking. De Alliantie Nederland Rookvrij probeert nu met lokale initiatieven plekken rookvrij te maken, zoals een crèche of de hockeyclub als onderdeel van de routekaart naar een rookvrije generatie. Dat is natuurlijk een goed begin, maar het moet nu al groter. We weten wat effectief is: structurele jaarlijkse prijsophoging en beperken van het aantal verkooppunten middels een vergunningen stelsel ,gecombineerd met campagnes. We moeten nu doorpakken, elk jaar dat je effectieve maatregelen uitstelt levert in de toekomst weer 20.000 tabaksdoden op en miljoenen zieken. Ik ben soms helemaal klaar met het gebrek aan urgentie. Ik ben nog niet moedeloos, maar je moet een lange adem hebben,” aldus de Kanter.

 

Sjoemelsigaret

Hoewel er in december 2018 een einde is gekomen aan het proces tegens de tabaksfabrikanten, is er uit deze strafzaak een nieuwe civiele rechtszaak over de sjoemelsigaret ontstaan: de sigaret waarbij volgens het RIVM er twee tot vijf keer zoveel nicotine en teer wordt geïnhaleerd. De Kanter: “Mensen gaan dieper inhaleren om aan hun grotere nicotinebehoefte te voldoen. Opvallend is dat dit ook leidt tot een ander type longkanker. Tumoren zitten tegenwoordig dieper in de longen ten opzichte van vroeger. CT geleide biopten in een tumor zijn nu vaker noodzakelijk, terwijl vroeger met een bronchoscopie al bij de tumor gekomen kon worden. Daarnaast vinden we nu vaker adenocarcinomen, terwijl dit eerder plaveiselcelcarcinomen waren. Dit is zeer waarschijnlijk het gevolg van de gaatjes in het filter van de sigaret.” Deze sjoemelsigaret heeft geleid tot een civiele zaak en een hoorzitting bij VWS, omdat de sigaretten nog steeds in de schappen liggen. “Dit alles kost veel geld, en levert maar weinig publiciteit op. Maar is van cruciaal belang: stel je voor dat de NVWA besluit om alle sigaretten die niet voldoen aan de maximale emissiewaarden van de markt te halen.”

 

Stoppen met roken poli

Hoe pakt de Kanter zelf het stoppen met roken aan bij haar patiënten? “Het meeste is te winnen door primaire preventie bij jongeren. Er wordt ook aan secundaire en tertiaire preventie in het AVL gewerkt. Al bij de balie wordt bij iedereen(!) de rookanamnese afgenomen. Iedereen die rookt komt in de toekomst automatisch bij de rook-stop-poli terecht in het AVL als deel van het behandelplan zoals nu al bij de hoofd-halstumoren gebeurt. Daar krijgen mensen een motiverend gesprek met een daarin getrainde oncologieverpleegkundige. Zo’n poli zou in elk ziekenhuis moeten bestaan. In de oncologie is het overigens een SONCOS norm. Het is belangrijk dat je altijd vraagt naar het rookgedrag. Je doet mensen tekort als je ze niet verwijst. Overigens geldt: hoe jonger de patiënt en hoe curatiever de behandeling is, hoe meer je te winnen hebt met stoppen met roken. Patiënten waarderen mijn inzet heel erg. Niemand wil toch dat zijn kinderen gaan roken,” besluit de Kanter.

 

Maak uw donatie over op NL23 ABNA 0525 1750 24 t.n.v. Rookpreventie Jeugd, Amsterdam

 

Lisette Kunz

 

Streamers:

“De politiek is nu aan zet” Evidence based maatregelen: doen wat werkt

“Tabak moet een product worden waar je geen zaken mee doet.”

Ooit wordt roken illegaal- een interview

‘Ooit wordt roken illegaal’

Maakt het preventieakkoord van roken verleden tijd?

Wanda de Kanter adviseert: ‘vertrouw deze industrie en haar vrienden nooit.”

Wanda de Kanter is longarts bij het Antoni van Leeuwenhoek, Nederlands Kanker Instituut en antitabakactivist.

 

In een notendop: wat komt u vertellen

“Als longarts zie ik dagelijks mensen ellendig doodgaan aan de gevolgen van de vaak in de jeugd opgelopen, tabaksverslaving. Ik vind het belangrijk om te laten zien wat wij in het ziekenhuis zien en wat de meeste burgers NIET zien. ‘Jullie’ zien de mooie rokende vrouwen op het Plein, wij zien de stervende moeder van drie kinderen stikken, 20 jaar later. Ik wil ook laten zien dat het een steeds groter probleem onder laag opgeleide mensen wordt, waardoor gemiddelden van het CBS een ernstig vertekend beeld geven. Wij zien hoe de verslaving en de gevolgen daarvan steeds meer mensen treft die het minder goed hebben. De kloof in gezondheid neemt vooral door roken verder toe.”

Doorgaan met het lezen van “Ooit wordt roken illegaal- een interview”

Tabaksverslaving is een politieke ziekte- Medisch Contact 4-4-2019

Tabaksverslaving is een politieke ziekte

 

Doorgaan met het lezen van “Tabaksverslaving is een politieke ziekte- Medisch Contact 4-4-2019”

Wereldwijven: de tabakslobby in Nederland:

https://www.dewereldwijven.com/2019/03/19/weet-je-dat-roken-net-zo-verslavend-is-als-heroine-en-cocaine-de-onzichtbare-macht-van-de-tabaksindustrie/

Van een van onze vele lezingen werd een verslag gemaakt door Astrid van Walsem van Wereldwijven. De tabaksindustrie richt zich volop op meisjes en jonge vrouwen. De tabakslobby zit in de haarvaten van de Nederlandse Maatschappij… van Koningshuis tot studentenclubs, van de Eerste Kamer tot de Laatste Kamer.

Doorgaan met het lezen van “Wereldwijven: de tabakslobby in Nederland:”

Conferentie gevolgen roken op het hele lichaam: de tabaksepidemie – 27-3-2019

Introductie door Pauline Dekker, longarts: het waarom van de Conferentie:

https://youtu.be/l143RBn963Q

Vieze Vaatdoekjes :

https://youtu.be/RC2JcfzsfUk

Vincent Bloothoofd patient met longkanker vertelt:

https://youtu.be/2_1lMMxLhrQ

19 filmpjes volgen

Uitnodiging

27 maart 2019 komen vele briljante specialisten in een aantal flitsende presentaties vertellen over de gevolgen van wat roken doet op elk aspect van het lichaam. Het zal duidelijk worden door de oncoloog dat roken niet alleen longkanker veroorzaakt, maar ook keel- slokdarm- blaas kanker en nog 12 andere vormen van kanker. De hartspecialist en de neuroloog laten zien hoe roken tot hart en hersen falen leidt. De gynaecoloog zal het effect van roken op het ongeboren kind en op vruchtbaarheid laten zien. Patienten zullen hun verhaal vertellen. Verslavingsartsen zullen de verslaving uitleggen. Epidemiologen zetten de epidemie , de tabaksplaag uiteen. Er zal gesproken worden over de (maatschappelijke ) kosten.

 

https://youtu.be/l143RBn963Q

Doorgaan met het lezen van “Conferentie gevolgen roken op het hele lichaam: de tabaksepidemie – 27-3-2019”

Podcast door Roanne van Voorst voor Happinez: the brave Heart Club

The Braveheart Club

https://www.happinez.nl/the-braveheart-club/

Een gesprek met Wanda de Kanter, over de moed om tegen grote spelers te durven vechten. Over hoe we in onze samenleving met kinderen en gezondheid omgaan en hoe ze het in vredesnaam volhoudt om altijd maar te strijden. 

Een gesprek met Wanda de Kanter

Doorgaan met het lezen van “Podcast door Roanne van Voorst voor Happinez: the brave Heart Club”

Anne Marie , jonge moeder met longkanker , bezoekt middelbare school: de film

https://youtu.be/t4qj1BaTKGA

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/-dag-klas-ik-ben-heel-erg-ziek-door-roken-~b8ba562f/

 

Maandag 28-1-2019 brengt  Anne Marie van Veen , jonge moeder met longkanker met uitzaaiingen de eerste klassers van de  Middelbare VOX school een bezoek. Zie hoe intens de aandacht van de 12 jarigen is. Hoe oprecht hun belangstelling is.

Dinsdag 29-1 worden in het Piet Borst Auditorium van het Antoni van Leeuwenhoek 50 leerlingen ontvangen van de VOX school. Ik interview 2 patienten : Pauline Sinnema en Vincent Bloothoofd, en de kinderen kunnen alles vragen wat ze willen. En dat doen ze:

https://www.parool.nl/amsterdam/puber-tegen-kankerpatient-hoe-lang-heeft-u-nog-te-leven~a4622403/

Doorgaan met het lezen van “Anne Marie , jonge moeder met longkanker , bezoekt middelbare school: de film”

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑