De minister van VWS is een uitzonderlijke minister: zij draait de horeca rookstop terug, haalt rookstop uit het basis pakket en steunt de tabaksindustrie: waarom doet zij dit: een product steunen dat meer dan de helft van de gebruikers doet sterven aan juist dat product als je het gebruikt zoals bedoeld: 20.000 tabaksdoden elk jaar, miljoenen chronisch zieken met COPD, hart, long en hersenfalen, blindheid en suikerziekte….

De verwarring tussen vrijheid en verslaving is volledig gebaseerd op 50 jaar succesvolle marketing door de miljarden investeringen van de tabaksindustrie die het begrip vrijheid heeft gekaapt

http://zembla.vara.nl/seizoenen/2011/afleveringen/21-10-2011

Advertentie