Roken treft samenleving snoeihard- Wanda de Kanter, longarts

 

In de Rode Hoed te Amsterdam bezocht ik een NTVG debat met belangrijke mensen uit de zorg. Het ging over de niet te beheersen kosten in de zorg. “Gelukkig “ is er de roker, die jong sterft en geen kosten meer maakt op hoge leeftijd. Een op de vier rokers gaat immers dood voor zijn pensioen, en kan niet meer dement worden om zo de kosten van de zorg op te drijven. Ook de ziektekostenverzekeraar en de econoom waren het hier roerend over eens. De dag eindigde met een zangeres in het rood die een lied zong over de goedkope dode roker. Ik was verdrietig over zoveel cynisme. En wantrouwend, klopte het wel?

Philip Morris publiceerde in 2001 het weerzinwekkende rapport over de baten van de roker. Hoe betrouwbaar is dit rapport van deze sigaretten fabricant, gepubliceerd ten tijde van een voorgenomen accijns ophoging? In 2014 kwamen een aantal ondernemers / bestuurders in de zorg en artsen samen ,verenigd in Eindspel Tabak. Zij liet uitrekenen wat roken de maatschappij kost door het economisch bureau SEO: alle kosten en alle baten werden hierin meegenomen: dus ook de baten zoals accijns en minder pensioenuitkering.

Wat mag een verloren dan wel gewonnen levensjaar kosten? 30.000 euro? 60.000 euro? Als je kijkt wat een nieuw geneesmiddel mag kosten houden we in Nederland rond de 80.000 euro aan….precies dat bedrag bv is nodig voor het nieuwe longkanker medicijn Nivolumab……

Dit SEO rapport laat zien dat roken de samenleving minimaal 30 miljard kost, gemiddeld 2000 euro per Nederlander , met als opvallende bevinding dat de kosten vrijwel geheel bij de roker liggen. Dit vindt de econoom van SEO verbijsterend en uitermate onverwacht voor de calculerende mens. Maar het klopt wel! Het is heel normaal voor de verslaafde mens. Die handelt irreeel en offert alles op aan zijn verslaving ,zoals we dat ook kunnen vinden bij alcohol en cocaine verslaving.

Het verdriet van de nabestaanden en het lijden van de mensen met hart,long en hersen falen werd niet berekend, wel kreeg het rokersgenot een paragraaf, dat konden wij de econoom niet uit haar hoofd praten: dat dat alleen bestaat bij de roker die eenmaal verslaafd is…..

 

Advertentie