Juli 2015 verschijnt in de Volkskrant een opiniestuk van de Stichting Rookpreventie Jeugd: als je accijns op tabak structureel fors ophoogt beginnen er veel minder kinderen met roken en heb je in de toekomst tot wel 30% minder kankerpatienten. De opbrengst hiervan zou direct gebruikt kunnen worden om peperdure kanker behandelingen en onderzoek te bekostigen.

Het argument dat dit voor arme rokers oneerlijk zou zijn snijdt geen hout: arme mensen help je met een opleiding en een baan, niet met goedkope sigaretten. Een kwart van arme mensen die roken zou nu al als zij zouden stoppen met roken boven de armoede grens uitkomen. Effectieve , gratis rookstop begeleiding en nicotinevervangers zou hen beter kunnen helpen. Net als methadon wordt ingezet bij een heroine verslaafde.  De vrije markt werkt niet bij een zo een verslavend product : gelijkwaardigheid van beide partijen is bij een verslaving ver te zoeken. Je moet roken, je wilt het niet…

http://www.volkskrant.nl/opinie/maak-roken-duurder-voor-financiering-medicijnen~a4103904/

Effectieve behandelingen van kanker zijn duur om toe te passen. Dat vraagt om creatieve oplossingen.

Frits van Dam, emeritus hoogleraar psychologie en secretaris van de Stichting Rookpreventie Jeugd. Bas van Lier, journalist en medewerker van de stichting. 20 juli 2015

Met het aanzwengelen van de discussie over de financiering van dure geavanceerde kankergeneesmiddelen heeft KWF Kankerbestrijding een moedige stap gezet. De snelle medisch-technologische ontwikkelingen maken dat er even snel afspraken moeten worden gemaakt over vergoedingen van kostbare behandelingen.

Terecht vindt KWF Kankerbestrijding dat alle kankerpatiënten de behandeling moeten kunnen krijgen die ze nodig hebben. De financiering van de zorg moet daarop voorbereid zijn.

In de longoncologie, bijvoorbeeld, zijn de afgelopen tijd enorme stappen gezet in het onderzoek naar immunotherapie. Er wordt steeds beter begrepen hoe het eigen afweersysteem geactiveerd kan worden om longkanker terug te dringen. De resultaten zijn veelbelovend, maar de behandelingen zijn extreem duur en er is nog heel veel, ook zeer kostbaar, onderzoek nodig.

Een verhoging van 1 euro per pakje levert per dag zo’n 1,7 miljoen euro op; ruim 600 miljoen op jaarbasis

KWF Kankerbestrijding noemt in haar rapport Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen een aantal oplossingsrichtingen om te voorkomen dat straks in de spreekkamer besloten moet worden een duur geneesmiddel niet voor te schrijven simpelweg omdat er geen geld voor is.

KWF oppert bijvoorbeeld dat fabrikanten van geneesmiddelen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moet worden gewezen om tot lagere prijzen te komen. Wishful thinking in een tijdsgewricht waarin alle heil wordt verwacht van marktwerking.

Ook wordt voorgesteld dat het kabinet een commissie benoemt die een grenswaarde moet vaststellen voor acceptabele kosten per gewonnen levensjaar. In de praktijk wordt daar nu nog zo’n 60 duizend euro voor aangehouden.

Verder moeten ziekenhuizen, specialisten en zorgverzekeraars op de ontwikkelingen vooruitlopen door financiële buffers aan te leggen. Dat is echter in een tijd van voortdurende kostenreductie en krimpende budgetten makkelijker gezegd dan gedaan.

Verhoog de tabaksaccijns

Er is nog een oplossing mogelijk, die in sommige kringen niet meteen enthousiast zal worden ontvangen, maar die per direct veel geld beschikbaar kan maken voor de bekostiging van dure kankerbehandelingen. Tabak is een belangrijke veroorzaker van kanker, bijna 30 procent van alle sterfte aan kanker wordt door tabak veroorzaakt.

Een flinke accijnsverhoging op tabak brengt per direct een aanzienlijk bedrag aan extra inkomsten in de staatskas die gereserveerd kunnen worden voor onderzoek naar en behandeling van kanker. Een verhoging van 1 euro per pakje levert per dag zo’n 1,7 miljoen euro op; ruim 600 miljoen op jaarbasis.

Het is eerder gedaan. Het Kwartje van Kok, een verhoging van de benzineaccijns met 25 cent, is gebruikt voor investeringen in de infrastructuur.

Als de nood aan de man is, zijn creatieve oplossingen nodig. En een noodsituatie is nu aan de orde: honderden patiënten dreigen een effectieve behandeling mis te lopen, omdat er geen geld voor zou zijn.

Na het Kwartje van Kok is het nu tijd voor de Euro van Schippers

Een accijnsverhoging op tabak heeft nog een bijkomend effect. Een verhoging van de accijns op sigaretten, zo is onomstotelijk aangetoond, zorgt voor een daling van het aantal rokers – 80 procent van alle rokers geeft aan wel te willen stoppen – en weerhoudt met name veel jongeren ervan om te beginnen met roken.

Dus terwijl een dergelijke accijnsverhoging direct de fondsen oplevert die nodig zijn om patiënten de behandeling te geven die ze nodig hebben, helpt die ook het probleem in de kern aan te pakken.

Wat weinig mensen weten is dat aan het begin van de 20ste eeuw, toen er nog nauwelijks sigaretten werden gerookt, longkanker een zeldzame ziekte was. Kanker als gevolg van roken wordt vanzelf verleden tijd als kinderen niet meer beginnen met roken, waardoor er uiteindelijk minder dure behandelingen nodig zullen zijn.

Het kabinet heeft de oplossing binnen handbereik. Na het Kwartje van Kok is het nu tijd voor de Euro van Schippers.

 

 

Advertentie