Gepubliceerd op nederlandstopt.nu, 28 februari 2015

Radeloos is zij. Net 50 jaar, “U heeft longkanker stadium IV” heb ik haar net verteld. Haar man zit er verslagen bij. De twee dochters kunnen niet meer ophouden met huilen. De een doet eindexamen. Waarom, waarom toch?

In Nederland gaan er veel meer vrouwen dood aan longkanker dan aan borstkanker. Het aantal vrouwen dat hieraan overlijdt is de laatste 10 jaar verdubbeld. In het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis worden duizenden mensen elk jaar behandeld die ziek zijn geworden door het roken. 30% van alle kankersterfte komt door tabak.

Het aantal kinderen dat gaat roken, elke dag zo’n 125, neemt niet af. Het aantal kinderen dat begint op het VMBO is tien keer zo hoog als op het VWO. Laagopgeleide mensen leven tien jaar korter met veel meer ziekten en slechtere kwaliteit van leven ten gevolge van tabak. Arme mensen wórden niet geholpen met goedkope tabak maar met een baan en een goede opleiding.

De tabaksindustrie is altijd op zoek naar vervangers: 50-66% van de rokers overlijdt immers, waarvan de helft voor het 65e. Elke dode roker moet door minimaal twee kinderen worden vervangen. De industrie heeft miljarden om reclame te maken en om zeer succesvol te lobbyen. Jong geleerd, oud gedaan.

Het zijn niet alleen 20.000 doden elk jaar, er zijn ook meer dan een miljoen mensen ziek geworden door het roken. 500.000 COPD patiënten, een miljoen mensen met suikerziekte, deels door roken, 25% van alle hart- en vaatziekten: beroertes, etalagebenen en blindheid door roken. Ongewenste onvruchtbaarheid en vroeggeboorte. En om die bizarre gedachtekronkel dat een verslaving een keuze is wordt de schuld ook nog eens bij de zieken gelegd. Stigma en schaamte zijn het gevolg. Je bent ziek en dan is het ook nog eens je eigen schuld.

Nicotine is razend verslavend. Tabak is door toevoegingen van suikers, ammoniak en zuurgraad verlaging met opzet verslavend gemaakt. Deadly by design. Na 3-4 weken is een kind verslaafd en is er niet of nauwelijks sprake van een vrije wil. Hoe makkelijk je kunt stoppen is deels erfelijk bepaald, maar kan zeker worden vereenvoudigd door beschikbaarheid te beperken en de prijs te verhogen, campagnes en beschikbaarheid van goede rookstop faciliteiten.

Wat doet het kabinet: zij schafte alle campagnes af, met als resultaat dat Nederland op kennis niveau onderaan bungelt. Om effectieve maatregelen te kunnen nemen is draagvlak in de samenleving nodig: zolang niemand iets weet, de feiten niet kent, zal dat er ook niet komen. Geen draagvlak, geen actie, behalve slappe maatregelen die nergens toe leiden, window dressing dat effectief beleid uitstelt.

De Nix campagne gaat ook echt over Nix. Bewezen effectieve maatregelen worden niet genomen zoals accijns verhoging en het beperken van verkooppunten, de 60.000 reclame uitingen van de tabaksindustrie. De leeftijd ophogen was een voorstel van de tabaksindustrie: als uitruil tegen het beperken van het aantal verkooppunten. Het kabinet volgde slaafs.

Het kabinet is het loket van het bedrijfsleven, ten koste van alles. Europa verplicht nu de vieze plaatjes op de pakjes. Veel landen pakken door met plain packaging: geen logo meer. Marlboro is het sterkste merknaam in Nederland : zal Nederland voor plain packaging gaan? Niet waarschijnlijk: zij is volledig in de ban van de miljarden accijnzen, en de illusie van de vrije wil : voor een product dat vandaag nieuw op de markt illegaal zou zijn.

Uit de gelekte documenten van Philip Morris weten wij dat zij onze kinderen replacement smokers noemt, dat zij full branding, prijs en aantal verkooppunten als belangrijkste speerpunten heeft. En het kabinet volgt dat met veel plezier. Gesteund door supermarkten, benzine stations en vele andere belanghebbenden.

Zolang het kabinet blijft polderen met de tabaksindustrie , zij haar hartelijk ontvangt en uitnodigt op verschillende ministeries, tegen alle juridisch bindende afspraken in zal er niets veranderen.

Zolang zij een Nationaal Preventie Programma omarmt, zonder focus of prioritering, zonder SMART doelen, liefst samen met het bedrijfsleven , zal het aantal vermijdbare zieken verder toenemen.

Wie betaalt, bepaalt.

www.stichtingrookpreventiejeugd.nl
www.tabaknee.nl
www.rookalarm.nl

Advertentie