Artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Hilde M. Buiting, Sabine C. Linn, Carolien H. Smorenburg en Wanda de Kanter

Vroeger was het duidelijk: je ging als kankerpatiënt een curatief (genezend) of een palliatief (niet-genezend, symptoombestrijdend) traject in. Tegenwoordig is dankzij de enorme aanwinst van persoonlijk- (DNA)gerichte tumorbehandeling en immuuntherapie het voor niemand meer duidelijk of je je nu in een curatief of een palliatief traject bevindt. Kanker wordt meer en meer een chronische (progressieve) ziekte. Weten patiënten en hun artsen wel hoe daar mee om te gaan?

Lees verder:  Leven met niet meer te genezen kanker, Buiting e.a., NTVG 2016

Advertentie