Naar aanleiding van een ongefundeerde!  fact check in de NRC NEXT door Wim Kohler zond Professor Public Health Dr Johan Mackenbach de volgende ingezonden brief: dit keer een gefundeerd oordeel gebaseerd op up to date literatuur:

 

Tabak is het enige legale product dat helft van de gebruikers doodt

 

In NRC Next van vrijdag 4 maart beweert Wim Kohler dat de uitspraak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat “tabak het enige legale product [is] dat helft van de gebruikers doodt”, ongefundeerd is. Hij onderbouwt deze uitspraak met een zoektocht naar de literatuur die deze uitspraak zou onderbouwen, en schrijft dat hij deze niet heeft kunnen vinden. Die literatuur bestaat echter wel degelijk.

Uit een bekende Britse studie blijkt namelijk dat de helft van alle sterfgevallen onder rokers aan roken is toe te schrijven. Een getallenvoorbeeld: van doorgaande rokers overleed tussen de 35-ste en 70-ste verjaardag 42%, tegen 20% van de niet-rokers. Dit betekent niet alleen dat het risico op sterfte voor rokers tweemaal zo hoog is als onder niet-rokers (namelijk 42 gedeeld door 20), maar ook dat de helft van alle sterfgevallen onder rokers in verband staat met roken (namelijk 22 van die 42%) (1).

 

Het is zelfs nog erger. Uit Amerikaanse en Australische studies blijkt dat in recentere geboortegeneraties het risico op sterfte onder rokers zelfs driemaal verhoogd is t.o.v. niet-rokers. Dit komt doordat deze op jongere leeftijd zijn gaan roken en ook gemiddeld meer hebben gerookt dan oudere generaties (2, 3).

 

Omdat alle rokers een keer overlijden – net als niet-rokers natuurlijk, maar die doen dat op veel latere leeftijd – betekent dit dat van wie levenslang doorgaat met roken, de helft tot zelfs twee derde overlijdt aan de gevolgen van roken. De WHO heeft echt gelijk.

 

 

 

  1. Doll R, Peto R, Boreham J, Sutherland I. Mortality in relation to smoking: 50 years’ observations on male British doctors. British Medical Journal. 2004;328(7455):1519.
  2. Thun MJ, Carter BD, Feskanich D, Freedman ND, Prentice R, Lopez AD, et al. 50-year trends in smoking-related mortality in the United States. New England Journal of Medicine. 2013;368(4):351-64.
  3. Banks E, Joshy G, Weber MF, Liu B, Grenfell R, Egger S, et al. Tobacco smoking and all-cause mortality in a large Australian cohort study: findings from a mature epidemic with current low smoking prevalence. BMC medicine. 2015;13:38.

 

 

Advertentie