Wie blijft er wakker vannacht?

Venticare, tijdschrift voor Intensive Care mei 2016- Wanda de Kanter

In het Parool spreekt Marcel Levi, internist en voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC: “De eerste hulp posten in alle kleine ziekenhuizen moeten dicht. De eerste hulp moet geconcentreerd worden in een paar grote centra.”

Overpeins eens wat er allemaal in de nachten en weekenden gebeurt op al die tientallen SEH (Spoedeisende Eerste Hulp)-afdelingen in Nederland. Het wisselt natuurlijk nogal aan patiëntenpopulatie. In het centrum van Amsterdam komen waarschijnlijk vooral veel mensen binnen met alcohol gerelateerde problemen: ze hebben zich in coma gezopen, zijn agressief en hebben gevochten of zijn gewond geraakt doordat zij van hun fiets zijn gevallen. ‘Het personeel kan opdraaien voor geweld en het opdweilen van hun kots’, aldus het Parool.

In een klein perifeer ziekenhuis komen vooral veel mensen binnen die een exacerbatie van hun COPD of hartinfarct hebben, gedecompenseerd zijn dan wel een infectie van lucht of urinewegen of een ontregelde diabetes hebben. Geen geringe klus om bij iemand van 75 jaar die kortademig is, de differentiaal diagnose te stellen. Moet de longarts of de cardioloog komen, of is iemand septisch en ademt hij daarom zo snel?
Voor de zekerheid worden alle drie de specialisten gebeld. De onervaren assistent gaat voor veiligheid.

Kan je op een kleine SEH de kwaliteit wel waarborgen? Komen ’s nachts niet juist de ziekste mensen naar het ziekenhuis? Is de kwaliteit, kennis en het (niet pluis) gevoel van een onervaren arts-assistent die net afgestudeerd is, wel voldoende? Is het niet ontzettend duur om in zoveel ziekenhuizen de hele nacht een faciliteit te bemannen? Soms gebeurt er uren niets. Op een groot Europees congres begon een Italiaanse intensivist een casus: “Het is kerstnacht. De meest onervaren arts-assistent heeft dienst en dan komt de ziekste patiënt binnen.” Er klonk een luide lach van herkenning uit de zaal.

Een paar grote SEH’s met ervaren gekwalificeerde SEH-artsen en SEH-verpleegkundigen en alle faciliteiten die nodig zijn, zou voor de kwaliteit van de Acute Zorg mogelijk beter en waarschijnlijk ook goedkoper zijn. Essentieel is wel  dat de gegevens van de patiënt over voorgeschiedenis, medicatie, allergie en codebeleid aanwezig zijn als hij of zij op een SEH in een voor hem onbekend ziekenhuis beland. Ook moet er over worden nagedacht waar patienten uiteindelijk moeten worden opgenomen. Meer spoed opname afdelingen en centrale Intensive Care afdelingen?

Een heel ander issue is, dat het relevant is voor alle SEH-afdelingen om in kaart te brengen welke hulp in de nacht en in weekenden voorkomen had kunnen worden. Met grote gecentraliseerde SEH’s komt daar meer zicht op en kan er eventueel met verwijzers, beleidsmakers een proactief plan worden gemaakt voor primaire, secundaire en tertiaire preventie van het bezoek aan een SEH.

Wat vaak als argument wordt gebruikt om een Eerste Hulp open te houden is de Acute Verloskundige zorg. Ook die kwaliteit is mogelijk beter geborgd als er een kinderarts, een neonatoloog/intensivist aanwezig zijn. Er is overigens geen land waar zoveel ziekenhuizen zo dicht bij huis zijn als in Nederland.

De financiering van het een en ander zal tot veel overleg gaan leiden. Leidend moet de kwaliteit van zorg zijn voor de Acute Zorg patiënt. Een betere nachtrust voor vele zorgprofessionals zal wellicht ook tot een betere kwaliteit en meer werkplezier leiden.

 

 

 

 

 

Advertentie