Achter gesloten deuren, in volstrekte geheimhouding. Maar onze teksten zijn van ons: voor iedereen: maar bovenal voor Anne Marie van Veen en Lia Breed

Wanda de Kanter, longarts,  opende bij het Hof: 

22 februari 2018 :Ik hoor het de Officier van Justitie nog zeggen op het Openbaar Ministerie in Amsterdam tegen Anne Marie van Veen: die er vandaag niet is omdat zij is opgenomen  in het ziekenhuis.

 “Tsja Mw van Veen elke keer als u  een sigaret rookte kon u toch kiezen: “ ik rook hem wel, of ik rook hem niet.

Ik wil de komende 15 minuten stilstaan of roken werkelijk een kwestie is van vrije keuze. Ik ben sinds bijna 30 jaar longarts, tegenwoordig in het Antoni van Leeuwenhoek , omgeven door wetenschappers die gewend zijn om keuzes goed te onderbouwen. Ik word al 30 jaar dagelijks geconfronteerd met de ellendige gevolgen van de tabaksverslaving.

 

Feit 1. Het ontwerp van de sigaret:

 Laten we beginnen met de tabaksindustrie zelf: zij beaamt zelf op haar website dat roken verslavend is. Dit is een niet gering statement.  Dit statement en 14 miljoen documenten van de tabaksindustrie heeft zij moeten publiceren onder druk van civiele rechtszaken in Amerika, naar aanleiding van heel veel onderzoek en miljarden claims. In deze documenten worden jongeren beschreven als replacement smokers: zij die de vroegtijdig dode rokers moeten vervangen.

Ik kan u als arts precies uitleggen hoe die sigaret werkt: pure tabak zoals de Indianen rookten, was niet te inhaleren en werkte niet of nauwelijks verslavend.

Deels heb ik deze kennis van Professor Robert  Proctor van Stanford University . Hij zet in de Golden Holocaust- een vuistdikke analyse van de geschiedenis van de sigaret en de tabaksindustrie – uiteen dat de sigaret een product is dat addictive by designis. Ontworpen om te verslaven. De Tabaksindustrie heeft er dus voor gezorgd het product met de kennis van natuurkundigen, scheikundigen en hersenwetenschappers van het hoogste niveau zo verslavend mogelijk voor zoveel mogelijk individuen te maken.

Wat stelt ons als mens dan nog in staat daar niet aan toe te geven

Door de bewerking – roosteren sinds de vorige eeuw – daalt de zuurgraad van tabak en wordt tabak inhaleerbaar: de nicotine wordt opgenomen door miljoenen longblaasjes waarna het via je haarvaatjes – capillairen – binnen 7 seconden je beloningscentrum in het brein bereikt. Dit gaat dus ontzettend veel sneller dan bv-alcohol wat eerst nog door het maagdarm stelsel moet worden opgenomen en dan een lange weg te gaan heeft tot het de hersenen bereikt. Door toevoeging van vooral ammoniak, maar ook van andere additieven bereikt de nicotine: de verslavende stof, nog sneller het beloningscentrum en is de extreme, doelgerichte conditionering, de Pavlov die tot de onbewuste dwang tot roken leidt, enorm toegenomen. Vaak treedt die dwang wel 20 x per dag op, een pakje bevat niet voor niets 20 sigaretten. De nicotine in de sigaret is door al deze bewerkingen en toevoegingen net zo verslavend als cocaïne en heroïne.  Additieven die worden toegevoegd lijken onschuldig: suiker, drop en honing. Na verbranding (beoogd gebruik) ontstaan echter kanker verwekkende stoffen. 

Een zak chips eet een mens soms ook in 1 keer leeg, maar niet 20 x per dag…- het product – de sigaret neemt je als het ware over

In het jaar dat ammoniak werd toegevoegd aan de tabak ging het marktaandeel van Marlboro van 5 naar 50 % …..  (Golden Holocaust)

Het design van de sigaret wordt gekoppeld aan een miljarden marketing machine die in elke reclame roken als  vrijheid neer zet.

Door het bewerken van de filter van de sigaret met minuscule gaatjes is het mogelijk de sigaret nog verslavender te maken door meer nicotine toe te voegen, wat in de meetwaarde in de rookmachine niet de maximale emissie waarden overschrijdt. Een gevolg van deze sjoemelsigaret is dat er sinds 20 jaar meer longkanker op een andere plek per sigaret ontstaat. Zagen wij als longartsen vroeger de kanker zitten in de luchtwegen, nu zijn door die gaatjes in de filter mensen dieper gaan inhaleren en komen de kankers ook op een andere plek.

Wat stelt ons als mens in staat om dat te weerstaan, deze hunkeringen/ cravings

 Feit 2

Nu kunt u zeggen dat laat onverlet dat iemand ervoor kiest om te roken

We roken dit gemanipuleerde product al decennia dus we hebben een hoop statistische gegevens.

Wat gebeurt er nu feitelijk als iemand gaat roken.

 Laat ik bij mezelf beginnen:Ik ben ook ooit begonnen met roken toen ik 12 was om erbij te horen, om stoer te doen.  Misschien rookte u ook wel, ik kon uiteindelijk stoppen nadat ik betrapt werd, uit schaamte. Dat ik kon stoppen en dat u misschien kon stoppen dat is natuurlijk geen statistiek, daar heb je meer cijfers voor nodig.  Misschien is het ons gelukt, maar de cijfers laten zien dat het een heleboel mensen niet lukt: of niet op tijd lukt. Vrijwel elke volwassen roker is als kind begonnen. Daar is de literatuur volstrekt eenduidig over.

 Er zijn heel veel statistieken bekend die een verontrustend beeld laten zien.

Feit is dat 2 op de 3 kinderen die 1 sigaret probeert, zonder dat zij dat nu welbewust echt kiezen, of willen, die sigaret roken om mee te doen met de groep, om erbij te horen, uit stoerheid, een dagelijkse roker wordt.  Een blik op de verre toekomst hebben zij vaak nog niet (delay discounting noemen psychologen dat)   (Nicotine and Tobacco research 2017 Birge)

Feit is ook dat 8 van de 10 rokers wil stoppen met roken, en het zeer betreuren dat het ze niet lukt.Na een onbegeleide stoppoging valt binnen een jaar 95 % terug.                Slechts 5 van de 100 mensen die besluiten te stoppen zijn over een jaar nog steeds gestopt.

Het product neemt je als het ware over.

 Feit 3 de praktijk 

Nu hoor ik u denken die vrije wil is er toch nog steeds om te kunnen stoppen? Dan wil ik met U graag even inzoomen op mijn praktijk: ik begeleid een aantal collega’s van u, niet de minsten kan ik u vertellen, topadvocaten, rechters U kent ze wel. Hele slimme mensen die overal controle over hebben, behalve over hun rookgedrag.  Zij geven aan dat ze zouden willen dat zij wilden stoppen, maar de voordelen van roken zijn voor hen groter dan de nadelen:  je kunt blijkbaar niet wensen wat je wenst. Zijn dit nu slappe mensen zonder ruggengraat? Ze zeggen mij: de wil om te roken is groter dan de wil om te stoppen: voordelen van het stoppen wegen voor hen niet op tegen de voordelen van het doorroken. Is het een wil of een onbeheersbare dwang en drang:advocaten die maximale controle uitoefenen over hun dossier hebben geen controle over zichzelf.  Soms met tranen in de ogen zeggen ze mij ik wil niet roken maar ik kan niet anders.

 Zou het dan een verschil maken als mensen heel ziek zijn:kunnen ze dan wel de vrije wil opbrengen om te stoppen met roken: u heeft  ze misschien wel gezien: de rokers voor de ziekenhuis ingang met aan de ene kant het infuus en aan de andere kant een sigaret.

 Je zou verwachten dat mensen die acuut ziek worden door het roken en met een groot infarct in het ziekenhuis liggen heel graag zouden stoppen: 50 % lijkt daarin te slagen, 50 % rookt door, al gestopt in het ziekenhuis komen zij thuis de drempel nog niet over, door die conditionering waar ik het eerder over had en roken zij weer een pakje.

En aan het eind van het spectrum zijn de mensen die liever hun been inleveren door vaatschade door het roken dan stoppen met roken.  Voor de deur van een groot revalidatiecentrum zitten alle rokers in hun rolstoel. Zo ken ik een longarts die nog rookt waardoor zijn amputatiestomp van zijn been niet geneest. Mensen die zo benauwd zijn door long falen door COPD  dat zij geen trap meer op kunnen en toch doorroken. En die jonge zwangere vrouwen die ik sprak omdat zij werden verwezen wegens groeiachterstand van hun kindje op meerdere Echo’s , zij houden van hun kindje, en toch kunnen zij niet stoppen. Een longarts was in tranen toen een patiënte van haar na een dubbele longtransplantatie weer ging roken. Door de longen van een ander.

 “Een ding neem je me niet af: dat is mijn sigaretje, je moet toch ergens aan dood gaan “

 Wat maakt nu dat de een makkelijk en de ander moeilijk kan stoppen: Uit groot tweeling onderzoek van de VU blijkt dat hoe makkelijk iemand kan stoppen met roken grotendeels erfelijk bepaald is.  Wat zeggen hersenwetenschappers hierover: er is inmiddels een berg met literatuur zoals de Lancet , Nature en Science over die  tabaksverslaving.  Het is zelfs bekend op welk chromosoom de ergste verslaving gepositioneerd is.

 Ging het Openbaar Ministerie die dag 22-2  voor bij aan de huidige wetenschappelijke inzichten over die vrije wil?

 SLOT  ik wil nog iets persoonlijks kwijt.

 Ik ben arts, ik doe niets liever dan mensen beter maken en gezond te houden, maar ik heb gemerkt, samen met al mijn collega’s die ook aangifte hebben gedaan, hoe moeilijk het is om die enorme machtige, rijke tabaksindustrie, die geen middel onbenut laat twijfel te zaaien in de maatschappij over hun product, om hen aan te vallen.  De Tabaksindustrie die de kwalijke effecten van roken decennialang in twijfel heeft getrokken.

Tabak zit in de haarvaten van onze maatschappij. Influenzers op sicial media worden gekocht om jongeren te verleiden.

De tabaksindustrie: noemt kinderen replacement smokers: de vervangers; zij die de vroegtijdig dode rokers moeten vervangen.

Ik wil dat mensen gezond blijven, en de tabaksindustrie doet er alles aan om de feiten te ontkennen om winst te maken.

Die tabaksindustrie die op geen enkele manier zijn verantwoordelijkheid neemt.  Wat ik wil als arts is dat mensen in vrijheid zelf de keuze kunnen maken om te kiezen wat goed voor hen is.

 Mocht er twijfelbestaan rond die vrije keuze van de tabaksverslaving dan vraag ik u om het voordeel van die twijfel te nemen en het OM-opdracht geven de Tabaksindustrie te vervolgen.

 Als dit buitengewoon gevaarlijk product met deze feiten vandaag op de markt zou komen zou dit dan een legaal product zijn?

 Vrije wil bestaat maar als het over roken gaat is het een hele ingewikkelde zaak, daar is de vrije wil bij velen chemisch uitgeschakeld.

 De tabaksepidemie is een gruwelijk probleem dat miljoenen mensen in NL letterlijk overkomt, mensen van wie ik dagelijks hoor: was ik er maar nooit aan begonnen….

Rene Medema , voorzitter van het Antoni van Leeuwenhoek – Nederlands Kanker Instituut

Kinder longarts Noor Rikkers 

Ik sta hier voor u als kinderlongarts en als vertegenwoordiger van de Ned Vereniging voor Kindergeneeskunde. Wij behartigen het belang van het kind vanaf – 9 maanden tot 18 jaar

Kinderen hebben gedurende alle fasen te maken met schade door roken.

Dat begint al in de zwangerschap: 60 babies overlijden per jaar rondom de geboorte omdat hun moeder rookt in de zwangerschap en het haar niet lukt om te stoppen. Probeert u zich een voorstelling te maken van het verdrietvan de ouders.

De moeders, die zich zo schuldig voelen,  zijn verslaafd geraakt aan een product dat gewoon legaal in de winkel ligt.

Twee dagen geleden nog sprak ik met ouders van een zeer benauwde jongen die opgenomen ligt op de IC vanwege een ernstige astma-aanval. Hij lag aan de zuurstof en kon nauwelijks een zin uitbrengen. Meeroken met de ouders speelt daarin een belangrijke oorzakelijke rol.

Onderzoek in Engelandlaat zien dat het verbieden van roken in de publieke ruimte leidt tot 10 % minder kinderen met een astma-aanval op de eerste hulp, dat er 20 % minder kinderen opgenomen worden in het ziekenhuis met een longontsteking.

Ouders weten dat het niet goedis om te roken in bijzijn van hun kind . Ondanks dat ze meerdere pogingen hebben ondernomen lukt het maar niet om te stoppen. Weet U wat deze ouders mij zeggen? “ Ik zeg het zo vaak tegen mijn zoon: begin er niet aan! Voor ons is het te laat”

Roken is geen vrije keuze.

Helaas helpen deze woorden niet want zien roken doet roken.

Elke week starten honderden kinderen met roken. Zij worden verleidvia hun favoriete acteurs in films, via het internet, en op festivals. Zij kunnen op 14/15 jaar niet overzien dat het beginnen met roken leidt tot een hardnekkige verslaving. Hoe verantwoordelijk zijn zij dan?

Waarom richt de tabaksindustrie zich op deze groep?  Deze kinderen van levensbelang voor het voortbestaan van de tabaksindustrie. Zij moeten de dode rokers gaan vervangen.

Deze kinderen worden de nieuwe rokende oudersdie op hun beurt hun eigen kinderen weer in de rook laten opgroeien en zo is de cirkelrond.

Als ik uitzoom zie ik het volgende:

In Nederland zijn honderden mensen bezig , in de zorg, in de politiek, in de wijkhuizen, op scholen en sportterreinen, om tabaksverslaving en de gevolgen daarvan te bestrijden.

En daartegen over de tabaksfabrikant, die manieren bedenkt om de sigaret nog verslavender te maken dan hij al is en ongehinderd kan doorgaan met de verkoop van dit dodelijke product. Ik kan het niet uitleggen.

Ik sta voor u. Voor u telt niet het recht van de sterkste.

Ik vraag u te kijken naar onze kinderen, het meest kwetsbare en dierbare dat wij hebben. Hebben zij niet het volste recht om rookvrij en gezond op te groeien?

Sigrid Attema KWF Kanker bestrijding

https://www.kwf.nl/SiteCollectionDocuments/Toespraak%20KWF.pdf?utm_source=sm-676

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie