Zoeken

Wanda de Kanter

Categorie

Tabak

Corporations that kill: the Criminal Liability of Tobacco Manufacturers- Jonathan Liberman

 

2016 The Netherlands :Smokers bring case against the tobacco industry
Attempted murder, manslaughter, grievous bodily harm and falsification of documents

http://www.stichtingrookpreventiejeugd.nl/over-rookpreventie-jeugd/english/item/86-smokers-bring-case-against-the-tobacco-industry

2002: Corporations That Kill: The Criminal Liability of Tobacco Manufacturers Jonathan Liberman Legal Consultant, VicHealth Centre for Tobacco Control and Quit Victoria Jonathan Clough Senior Lecturer, Faculty of Law, Monash University

http://docplayer.net/1198157-Corporations-that-kill-the-criminal-liability-of-tobacco-manufacturers.html

Doorgaan met het lezen van “Corporations that kill: the Criminal Liability of Tobacco Manufacturers- Jonathan Liberman”

De tabaksindstrie kaapt onze vrije wil – lethal, but legal- Interview met Kim Coppes 7 ditches

In dit interview met Kim Coppes (7 Ditches)  wordt  de enorme invloed die de tabaksindustrie op onze samenleving en op  ons brein heeft besproken : luister en huiver… en ga dan naar http://sickofsmoking.nl om mee te strijden tegen deze invloedrijke dodelijke multinational: de tabaksindustrie.

Lethal but legal…..

 

https://www.7ditches.tv/aflevering/914/wanda-de-kanter-longarts-de-tabaksindustrie-heeft-onze-vrije-wil-gekaapt

Kinderen vervangen dode rokers: interview LEF- Saskia Geurts

LEF Anne Marie van Veen

Lees dit interview in het verslavingstijdschrift LEF en begrijp de strafzaak tegen de tabaksindustrie door de ogen van een liefhebbende moeder die bang is vroegtijdig haar kinderen niet meer te kunnen zien opgroeien…..

 

Ziek van de tabaksindustrie: sick of smoking, doe mee!

http://sickofsmoking.nl

Humberto Tan : strafzaak en beweging Sick of Smoking

Sinds Anne Marie van Veen bij Humberto Tan met haar strafrecht advocaat Mr Ficq verscheen is er veel gebeurd. Er hebben zich inmiddels meer dan 2000 mensen ingeschreven voor de strafzaak. Er hebben zich bijna 14.000 mensen als mede strijders aangemeld. Ondersteunende teksten en foto’s geplaatst. Tshirts besteld. Er komen vragen en steunbetuigingen uit het buitenland. Anne Marie heeft vele interviews gegeven, Telegraaf, Libelle TV, Humo en zij gaat door. Ondanks het feit dat zij longkanker met uitzaaiingen heeft is zij strijdlustig. Nooit raakt zij vermoeid uit te leggen waar het haar omgaat: zij wil zorgen dat de tabaksindustrie straks niet haar kinderen, nu 4, 5, 6 jaar te pakken krijgt. Door hun brein door mis- en ver-leiding te kapen.

Civiel versus strafzaak

Doorgaan met het lezen van “Ziek van de tabaksindustrie: sick of smoking, doe mee!”

Behandel je patient zoals jezelf behandeld wilt worden

Online Antoni van Leeuwenhoek naar aanleiding van AT 5 uitzending 

http://www.at5.nl/video/131076

 

Longarts Wanda de Kanter werkt sinds 2013 in het Antoni van Leeuwenhoek. Daarnaast zet ze zich in voor strengere regels voor de tabaksindustrie. ‘Ik wil in de eerste plaats een arts zijn bij wie men graag komt en naar verwijst. Naast mijn werk doe ik er alles aan om vermijdbare kanker te voorkomen.’

http://www.avl.nl/topmenu/over-avl/nieuws/wanda-de-kanter-‘behandel-je-patient-zoals-je-zelf-behandeld-wilt-worden’/

Wanda de Kanter is elf jaar als ze weet dat ze arts wil worden. ‘Het was een wilsbesluit. Mijn middelbare schoolpakket richtte ik erop in en dat ik werd ingeloot voor de studie Medicijnen vond ik geweldig.’ Aanvankelijk wil ze huisarts worden. ‘Ik kon niet kiezen en vond alles leuk.’ Tot ze interne coschappen loopt en ziet dat het ziekenhuis een omgeving is ‘waar je alles met iedereen kunt overleggen’. ‘Ik vroeg me af: wat lijkt in het ziekenhuis nou een beetje op het vak van huisarts? Daarin sprak juist het langdurige contact met patiënten en de enorme spreiding in leeftijd me aan.’ Het beroep van longarts is veelomvattend, stelt ze vast. Ze begint haar opleiding tot longarts in het VUmc, blijft daar een aantal jaren en werkt vervolgens twintig jaar in een maatschap in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. ‘Een hele mooie tijd. We werkten intensief samen met cardiologen, MDL-artsen en internisten. Ik heb er superveel geleerd.’

 

Overweldigende ontwikkelingen

Doorgaan met het lezen van “Behandel je patient zoals jezelf behandeld wilt worden”

Tabaksindustrie is geen normale bedrijfstak, het verslaaft en doodt 2 van haar drie gebruikers

Communicatie magazine Wanda de Kanter 035-COM10-2015

Tabak Nee van Stichting Rookpreventie Jeugd pakt  tabaks commissarissen persoonlijk aan in de strijd tegen de dodelijke industrie en een patiente met longkanker Anne Marie van Veen pakt  de tabaksindustrie zelf aan: om er voor te zorgen dat haar kinderen haar niet zullen vervangen als rokers…als zij er niet meer is..:

http://sickofsmoking.nl

Communicatie online interview Marike van Zanten met Wanda de Kanter 14-6-2016

http://www.communicatieonline.nl/nieuws/longarts-wanda-de-kanter-ons-doel-de-tabaksindustrie-te-criminaliseren?sharehash=8zFA92_SZhUsOSvxldcNzSxFmVEXo8KPz6ybLhTUtgg

 

 

‘Een vriendelijke aanpak van de tabaksindustrie werkt niet, naming & shaming wel’, zegt Wanda de Kanter. Dertig uur per week werkt ze als longarts bij het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. De rest van de tijd besteedt ze aan haar kruistocht tegen roken en de tabaksindustrie.

  Doorgaan met het lezen van “Tabaksindustrie is geen normale bedrijfstak, het verslaaft en doodt 2 van haar drie gebruikers”

Core of the matter- Tobacco Industry must face the criminal Judge

http://sickofsmoking.nl

http://www.ficqadvocaten.nl/press-release/case-tobacco-industry-prepared/

 

To date, the TI (tobacco industry), both nationally and internationally, has been liable under civil law: individual citizens litigated against the TI. The TI was held liable for the health damage caused by tobacco products. This has regularly resulted in claims upheld by judges. On many occasions the parties reached a settlement during the proceedings in the form of substantial compensation, after which the proceedings instigated by the citizen against the TI were abandoned. The approach now is different. We believe that the TI should not be able to get off with a guilty verdict in which civil liability is determined, but that the TI must –eventually- be confronted with the verdict of a criminal judge who determines that the TI has committed a criminal offence by producing and supplying a tobacco product.

Doorgaan met het lezen van “Core of the matter- Tobacco Industry must face the criminal Judge”

Dirre van der Wijk- 11 jaar interview over tactieken tabaksindustrie; voor ouders en leraren

Dirre heeft zich goed voorbereid en ingelezen. ZIj stelt slimme vragen en zij luistert goed. Zij is pas 11 jaar. Misschien is dit iets om aan scholieren te laten zien. Of misschien wel niet. Op de basisschool wil immers niemand gaan roken. Pas een paar jaar later wordt er onder peer group presssure, beschikbaarheid en betaalbaarheid,  door diezelfde tegenstanders de eerste sigaret op gestoken. Binnen een paar weken verslaafd: zij willen wel stoppen, maar het lukt niet meer. Laat je het interview op de basisschool zien dan levert het niets extra’s op, op de middelbare school is het alweer iets van de basisschool geworden. En… ging niet de tabaksindustrie in het verleden scholen bezoeken met het advies niet te gaan roken omdat het toch echt iets voor volwassenen was… , de verboden vrucht, in een sausje van spannende , stoere en sexy romantiek… pakte uit als regelrechte marketing…

Het interview is geschikter voor ouders ,leraren en directeuren van Middelbare scholen

https://youtu.be/wUibFXDufdc

Maak roken duurder voor financiering medicijnen- opinie Volkskrant

Juli 2015 verschijnt in de Volkskrant een opiniestuk van de Stichting Rookpreventie Jeugd: als je accijns op tabak structureel fors ophoogt beginnen er veel minder kinderen met roken en heb je in de toekomst tot wel 30% minder kankerpatienten. De opbrengst hiervan zou direct gebruikt kunnen worden om peperdure kanker behandelingen en onderzoek te bekostigen.

Het argument dat dit voor arme rokers oneerlijk zou zijn snijdt geen hout: arme mensen help je met een opleiding en een baan, niet met goedkope sigaretten. Een kwart van arme mensen die roken zou nu al als zij zouden stoppen met roken boven de armoede grens uitkomen. Effectieve , gratis rookstop begeleiding en nicotinevervangers zou hen beter kunnen helpen. Net als methadon wordt ingezet bij een heroine verslaafde.  De vrije markt werkt niet bij een zo een verslavend product : gelijkwaardigheid van beide partijen is bij een verslaving ver te zoeken. Je moet roken, je wilt het niet…

http://www.volkskrant.nl/opinie/maak-roken-duurder-voor-financiering-medicijnen~a4103904/

Effectieve behandelingen van kanker zijn duur om toe te passen. Dat vraagt om creatieve oplossingen.

Frits van Dam, emeritus hoogleraar psychologie en secretaris van de Stichting Rookpreventie Jeugd. Bas van Lier, journalist en medewerker van de stichting. 20 juli 2015

Met het aanzwengelen van de discussie over de financiering van dure geavanceerde kankergeneesmiddelen heeft KWF Kankerbestrijding een moedige stap gezet. De snelle medisch-technologische ontwikkelingen maken dat er even snel afspraken moeten worden gemaakt over vergoedingen van kostbare behandelingen.

Terecht vindt KWF Kankerbestrijding dat alle kankerpatiënten de behandeling moeten kunnen krijgen die ze nodig hebben. De financiering van de zorg moet daarop voorbereid zijn.

Doorgaan met het lezen van “Maak roken duurder voor financiering medicijnen- opinie Volkskrant”

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑