Kinderen worden in de documenten van de tabaksindustrie “Replacement smokers ” : genoemd: de Vervangers: zij die de vroegtijdig overleden tabaksdoden en zij die gestopt zijn met roken moeten vervangen: hoe cynisch….