Eva Jinek

https://evajinek.kro-ncrv.nl/artikelen/het-rivm-erkent-eindelijk-het-gevaar-van-de-ligt-of-sjoemel-sigaretten

https://sickofsmoking.nl/nieuws/rivm-bevestigt-sjoemelsigaret-geeft-verkeerd-beeld-schadelijkheid/

http://www.tabaknee.nl/nieuws/item/1177-benedicte-ficq-rapport-rivm-toont-aan-dat-sigaretten-geen-legaal-product-zijn  

Oplichting 

De tabaksindustrie maakte zich grote zorgen dat mensen minder gingen roken door de alarmerende berichten dat roken longkanker zou geven. Na jaren ontkenning, omkopen van artsen, longkanker een schuilnaam geven (Zephyr) ging zij over tot de volgende stap. Zij ontwierp rookmachines die het teer en nicotine gehalte konden meten. Vervolgens maakte zij minuscule gaatjes in de filter die zij buiten de rookmond van de machine inbracht. Zo werd de indemingslucht verdund en werden teer, nicotine en koolmonoxide waarden gemeten die wel 5-10 x zo laag waren als wanneer de echte mens inhaleerde. Die inhaleerde veel vaker, het voelde gezonder aan door de gaatjes- mild en smooth. De reeds verslaafde roker ging ter compensatie van zijn tekort aan nicotine dieper en vaker inhaleren, en kreeg vanzelfsprekend dus meer teer (is verzamelnaam van de kanker verwekkende stoffen die na verbranding ontstaan) binnen.

Essentie is dat de tabaksindustrie nooit de bedoeling had een veilige sigaret te maken, maar alleen de (onterecht) lage waarden op de pakjes wilde vermelden. (die ook in de tabakswet staan) Om mensen het idee te geven dat zij veiliger konden roken. Aanvankelijk zetten zij de term “light ” op de pakjes. Dat is inmiddels wél verboden….. de term, de tabakswet is echter niet aangepast. Mensen van nu roken sinds de geheime ventilatie gaatjes meer en gaan er eerder aan dood. Of daar ook nog een andere oorzaak voor zou kunnen zijn? Niet waarschijnlijk.

Teer onderwerp

Teer zit niet in de ongerookte sigaret: er is geen vaste hoeveelheid teer per sigaret: teer ontstaat pas na verbranding en is dus afhankelijk van allerlei variabelen. Door de gaatjes met de vingers en lippen tijdens het roken (gedeeltelijk) af te sluiten is de hoeveelheid nicotine en teer in de mens ingeademd hoger dan in de rookmachine. Kortom de rookmachine kreeg minder teer en nicotine binnen, de mens kreeg 5-10 x zoveel meer binnen.

Toename longkanker 

Sinds de tabaksindustrie alle filtersigaretten met de geheime gaatjes heeft uitgerust is er een toename van longkanker ontstaan, van een ander type, op een andere plek.  In dit artikel wordt uitgelegd hoe dat komt: o.a. door bovenstaande factoren, en doordat de verbrandings temperatuur lager is geworden door bijmenging van valse lucht. Door het diepere inademen zit de kanker veel verder op. Precies wat je als longarts ziet bij een bronchoscopie: vroeger zag je de tumoren in de centrale luchtwegen, tegenwoordig zie je bij bronchoscopie meestal weinig en moet je het hebben van longbiopten door de borstwand genomen.

 

 

https://academic.oup.com/jnci/article-abstract/109/12/djx075/3836090/Cigarette-Filter-Ventilation-and-its-Relationship

 

Advertentie