De Alliantie Nederland Rookvrij (ANR)  is een optelsom van vele verenigingen, beroepsgroepen, stichtingen en goede doelen organisaties. Het is werkelijk fantastisch wat er in relatief korte tijd tot stand is gekomen. Krachten bundelen, kennis delen , een vuist maken tegen de criminele tabaksorganisatie en proberen de preventie tafel van tabak op basis van feiten te beïnvloeden.

Wat is het doel van deze Alliantie? Het voorkomen van 20.000 tabaksdoden per jaar en miljoenen zieken. 30 % minder kanker sterfte in Nederland, 90 % minder patiënten met COPD, 30 % minder hartaanvallen en beroertes. Minder onvruchtbaarheid, vroeggeboortes, operatie complicaties en blindheid. Om maar wat te noemen.

De rookvrije generatie van de Alliantie NEDERLAND ROOKVRIJ is een prachtig concept, maar is een middel, geen doel op zich, om heel veel (onzichtbaar)  lijden in de toekomst  te voorkomen. Als roken geen ernstig (over) lijden zou geven, zou deze Alliantie niet bestaan….

KWF heeft als speerpunt het voorkomen van kanker naast een betere prognose en kwaliteit van leven. Zij ontvangt veel geld van donateurs. Ook dit geld is niet het doel: het doel is om zoveel mogelijk van hun 3 speerpunten te halen. En dat is fantastisch: er wordt zeer hoogwaardig onderzoek gesponsord voor betere behandelingen voor kankerpatiënten. Er wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven, En KWF deed als een van de eerste grote organisaties aangifte tegen de tabaksindustrie, dat was moedig. Ook wereldwijd gaf hen dat veel aanzien. En heel belangrijk : zij was tot 2019 de financier van zowel de advocaat van de strafzaak tegen de Tabaksindustrie als van Tabaknee.

Het Longfonds bestaat vooral uit een achterban met 500.000 COPD-patiënten. 90 % van de chronische bronchitis en emfyseem komt door roken. Er zijn 20.000 opnames per jaar, duizenden patiënten in revalidatie centra, de patiënten lijden aan (ernstige) kortademigheid.

De Hartstichting is er ook voor haar achterban, om zoveel mogelijk hart en vaatziekten te voorkomen, in hart, hersenen, buik en benen.  Door cholesterol en bloeddruk verlagers, tijdig reanimeren en vanzelfsprekend het niet beginnen dan wel stoppen met roken.

Individuele verantwoordelijkheid

Wat mij opvalt is dat de 3 fondsen nauwelijks in hun individuele publiciteit/ campagnes  de belangrijkst mogelijke  en haalbare preventieve factor: niet beginnen met roken/ stoppen met roken benoemen. Het lijkt dat roken alleen/ vooral door de Alliantie Nederland Rookvrij wordt opgepakt. Hierdoor weet bijvoorbeeld nog steeds niemand wat COPD is en vooral niet hoe het is te voorkomen.

Oproep

Ik roep de grote gezondheidsfondsen dan ook op om hun onafhankelijke identiteit ook/ juist in het kader van tabaksbestrijding te behouden en het echte doel zo goed mogelijk voor ogen te houden. Met emotionele hard hitting campagnes het waarom van de rookvrije generatie te onderbouwen. Door politieke druk uit te oefenen door professionals en patienten organisaties. En misschien zelfs naar rato middelen inzetten waar het meest te bereiken is qua daling aan mortaliteit en morbiditeit.

Dan kan de Alliantie Nederland Rookvrij effectiever het bestuurlijke deel uitvoeren en het proces van de de rookvrije generatie in het regeerakkoord bewaken. Door samen sterk  voor het echte grote doel te gaan. Elk jaar dat er geen effectieve maatregelen ( accijns ophogen, (indirecte ) verkooppunten beperken, campagnes en plain packaging)  worden genomen leidt over 20 jaar elk jaar tot 20.000 tabaksdoden en miljoenen zieken. We hebben haast.

 

 

Advertentie