Zoeken

Wanda de Kanter

Categorie

strafzaak

Lia Breed, onze heldin, patiente met ernstig COPD, was heel lang ziek:

https://www.youtube.com/watch?v=NWiotNvYxVk

Afgelopen weekend overleed, dankzij een in de jeugd gelopen noodlottige tabaksverslaving, onze heldin en Mede Strijdster tegen de Tabaksindustrie

Lia Breed.

Ondanks de verschrikkelijke kortademigheid zette zij zich in waar het kon om mensen het beeld van COPD te laten leren kennen met als belangrijkste doel: kinderen te beschermen tegen deze ellendige verslaving.

In Nederland zijn er 500.000 patienten met COPD, vrijwel niemand (her)kent de ziekte. Lia Breed wil dat, ook na haar dood, wij, longartsen én Stichting Rookpreventie Jeugd,  haar strijd continueren. Zij roept ook het longfonds op om meer aan de zichtbaarheid van de relatie van CODP en roken te doen.

https://sickofsmoking.nl

Wij zijn haar ontzettend dankbaar voor de moed die zij had om haar ziekte op de kaart te zetten. Het ging haar niet om haar zelf maar om de nieuwe generatie te beschermen tegen de misdadige acties van de tabaksindustrie…… Om deze vreselijke COPD in zo’n 90% uit te bannen.

https://www.ad.nl/binnenland/aanklaagster-tabaksindustrie-lia-breed-68-overleden~a9b6b18a/

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/04/aanklaagster-van-tabaksindustrie-lia-breed-68-overleden-a3652817

https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/1589-strijdster-tegen-de-tabaksindustrie-lia-breed-overleden

Doorgaan met het lezen van “Lia Breed, onze heldin, patiente met ernstig COPD, was heel lang ziek:”

Antoni van Leeuwenhoek: als de wet dit toestaat, moeten we ons afvragen of onze wetten kloppen

https://sickofsmoking.nl/rechtzaken/geen-vervolging-tabaksindustrie-aangevers-gaan/

 

“Dit is uiteraard niet wat we gehoopt hadden, we vinden het heel erg jammer. Maar we zullen zeker doorgaan”, zegt René Medema, bestuursvoorzitter van het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis. Hij reageert op het nieuws dat het Openbaar Ministerie geen strafzaak begint tegen de tabaksindustrie.

Het Amsterdamse ziekenhuis, dat gespecialiseerd is in de behandeling van kanker, sloot zich op 1 februari aan bij de aangifte tegen de tabaksproducenten. “We voelen ons zeer gesteund door het grote aantal zorgorganisaties dat ons voorbeeld heeft gevolgd. Het laat zien dat er brede maatschappelijke steun is om dit gedrag van de tabaksindustrie aan de kaak te stellen.”

Het OM stelt dat roken dodelijk is en dat het ontwerp van sigaretten daaraan bijdraagt, maar dat de tabaksproducenten niet handelen in strijd met de wet- en regelgeving. Hoewel Medema snapt dat het een lastige zaak is voor het OM, roept deze uitleg bij hem twee vragen op.

“Ten eerste: als de wet dit toestaat, dan moeten we ons afvragen of onze wetten wel kloppen en of daar niet iets aan moet gebeuren. En ten tweede, als vraag aan de tabaksindustrie: vinden jullie het acceptabel dat jullie product dodelijker is dan de intentie van de wet voorschrijft.”
Samenvattend komt het Openbaar Ministerie tot het oordeel dat sigaretten een legaal en gereguleerd genotsmiddel zijn, dat roken schadelijk is voor de gezondheid, maar dat het strafrecht niet de mogelijkheid biedt het roken te verbieden. Ook merkt het OM op dat de productie en verkoop van sigaretten is vastgelegd in de wet.
De tabaksproducenten bieden een legaal product aan, waarbij gebruiker op de gezondheidsrisico’s gewezen wordt. Met het oog daarop zegt het OM dat het de roker zelf is die het risico op gezondheidsschade accepteert. Gezien de keuzevrijheid die de consument heeft, kunnen de negatieve gevolgen van het roken niet aan de tabaksproducenten worden toegerekend.

“Wij hebben daar een ietwat andere mening over”, zegt Medema. “De verslavende factor is toch echt een factor waarmee je rekening moet houden. Tachtig procent van alle rokers begint voor het 18e levensjaar met roken en komt er daarna heel moeilijk vanaf. Er zitten vele verslavende stoffen in de sigaret die er willens en wetens ingestopt worden door de tabaksindustrie.”
Volgens Medema voelt het ziekenhuis zich geroepen om niet alleen kanker te behandelen, maar ook een rol te spelen in de preventie van de ziekte. “Dertig procent van onze patiënten zijn hier vanwege het roken en daar willen wij een einde aan maken. En dat gaan we doen door ons ermee te blijven bemoeien.”
Ik verwacht dat als wij doorzetten het uiteindelijk toch tot een rechtszaak komt.
René Medema, bestuursvoorzitter AVL
Het ziekenhuis maakt zich nu op voor een zogeheten artikel 12-procedure. Daarmee kan het OM door de rechter gedwongen worden om toch een zaak te beginnen. “Onze oproep aan het OM, via het gerechtshof dan, is: ga door, maak hier wel een zaak van. Wij als ziekenhuis zien de gevolgen, anders blijft het dweilen met de kraan open.”

Medema verwacht dat er uiteindelijk wel een rechtszaak komt. “Er is zo’n brede maatschappelijke steun om het gedrag van de tabaksindustrie aan de kaak te stellen. En zoveel organisaties en experts hebben zich erover uitgesproken, dat ik verwacht dat als wij doorzetten het uiteindelijk tot een rechtszaak zal komen.”

reactie Ivan Wolffers 

Vandaag heeft het OM gefaald en over het hoofd gezien dat de samenleving toe is aan een nieuw contract social en dat een zaak tegen producenten van tabak daar een goede aanzet voor had kunnen zijn.

https://joop.bnnvara.nl/opinies/verantwoordelijk-ziek-worden-roken

 

Update alle aangevers:

https://sickofsmoking.nl/rechtzaken/aangifte-tabaksindustrie-aangevers/

 

Engelstalig

http://stichtingrookpreventiejeugd.nl/over-rookpreventie-jeugd/english/item/101-netherlands-cancer-institute-files-a-report-against-tobacco-manufacturers

https://sickofsmoking.nl/en/nieuws/netherlands-cancer-institute-files-a-report-against-tobacco-manufacturers/

 

https://sickofsmoking.nl/en/nieuws/no-prosecution-tobacco-industry-the-netherlands-yet/

Dan ben ik dus dood- reactie van een weduwe op de uitspraak van het OM

“Dit bericht kreeg ik van Nettie Klompsma ,de dag van de uitspraak van het Openbaar Ministerie omdat de tabaksindustrie volgens de letter van de wet (dus legaal)  handelt. Dat zij met opzet jonge kinderen verslaaft, door toevoegingen met suiker, drop, ammoniak, hoestdempers, met een miljarden lobby die in de haarvaten van de maatschappij zit, sjoemel sigaretten produceert die meer kanker dan ooit geven, maar wel aan de zelf bedachte NEN normen voldoen, dat doet er allemaal niet toe: ” Gebruik het, verspreid het ” 

Dan ben ik dus dood

De laatste jaren van Anton 

Voorwoord

Anton was mijn man.
Roken heeft hem gesloopt.
Er is niets meer van hem over dan drie kilo as, in een urn, in een betonnen keldertje onder een steen, in mijn tuin.

Een vriendin vroeg mij of ik niet veel beter de leuke herinneringen aan hem kon opschrijven. Misschien dat zoiets beter was voor het proces.
‘Welk proces?’ vroeg ik.
‘Het verwerken,’ zei zij. ‘Het verwerken van zijn dood.’
Ik legde haar uit dat zijn dood een feit is. Dat dood geen verwerking nodig heeft.
Dat ik de weg naar zijn dood zal beschrijven. Dat dat een zware weg was. Dat hij op die weg eerst de kwaliteit van zijn leven, daarna het leven zelf heeft moeten opgeven, heeft opgegeven. Opgegeven voor het roken. Opgegeven voor tabak. Dat hij twee zoons heeft die hun vader hebben zien lijden, hebben zien sterven. Twee zoons die roken. Die blijven roken. Omdat ze verslaafd zijn. Verslaafd gemaakt. Dat hij zes kleinkinderen heeft.

Doorgaan met het lezen van “Dan ben ik dus dood- reactie van een weduwe op de uitspraak van het OM”

Longkanker is niet de schuld van de roker- Zembla- Mathijs Pennings

Longkanker is niet de schuld van de roker, de tabaksindustrie heeft bloed aan haar handen’

Interview met longkankerpatiënt en longarts over de eerste strafzaak tegen de tabaksindustrie, leven met kanker en stoppen met roken 12-1-2018 Zembla- Mathijs Pennings

 

https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/longkanker-is-niet-de-schuld-van-de-roker-de-tabaksindustrie-heeft-bloed-aan-haar-handen

https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/longkanker-is-niet-de-schuld-van-de-roker-de-tabaksindustrie-heeft-bloed-aan-haar-handen

“In het begin was ik heel erg verdrietig, maar ik word steeds bozer. Als ze bij het OM beslissen om de aangifte niet-ontvankelijk te verklaren, weet ik niet wat ik ga doen.” De 45-jarige moeder Anne Marie van Veen kreeg te horen dat ze longkanker heeft. Ze rookte op dat moment 24 jaar. De artsen gaven haar hooguit een jaar te leven, maar vier jaar later leeft ze nog steeds. Met behulp van longarts Wanda de Kanter en advocate Bénédicte Ficq deed ze als eerste ter wereld strafrechtelijk aangifte tegen de tabaksindustrie. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de aangifte en heeft Ficq laten weten binnenkort met een besluit over de vervolging te komen. Dan is duidelijk of de eerste strafprocedure tegen de tabaksindustrie er ook echt gaat komen.

Doorgaan met het lezen van “Longkanker is niet de schuld van de roker- Zembla- Mathijs Pennings”

Longkanker is een sluipmoordenaar- Mijn gezondheidsgids

https://www.mijngezondheidsgids.nl/longkanker-is-sluipmoordenaar/

De relatie tussen roken en longkanker is een stevige, maar niet iedereen met longkanker is een roker. Toch worden mensen met longkanker vaak met een stigma geconfronteerd. Longarts Wanda de Kanter en Caroline Steenwijk (lid van de patiëntenadviesraad van patiëntenvereniging Longkanker Nederland), nuanceren de zaak en bespreken welke ontwikkelingen verder spelen.

Veel longkankerpatiënten krijgen een stigmatiserend stempel opgedrukt, want veel mensen gaan ervan uit dat longkankerpatiënten (ex-)rokers zijn. Oftewel een kwestie van ‘eigen schuld dikke bult’. Longkankerpatiënten geven bij Wanda de Kanter (Antoni van Leeuwenhoek) aan last te hebben van dit stigma. Er zijn ook lesmodules binnen oncologie voor verpleegkundigen, om te leren hoe ze met patiënten over het stigma kunnen praten.

Doorgaan met het lezen van “Longkanker is een sluipmoordenaar- Mijn gezondheidsgids”

Grens overschrijdend gedrag versus medisch- ethisch handelen: reactie op psychiater Koerselman

Dit is een reactie op een interview met psychiater dr Frank Koerselman in Medisch Contact juni 2017, waarin hij stelt dat artsen geen strafzaken tegen de tabaksindustrie zouden moeten voeren omdat zij daarmee het slachtofferschap van patienten doen toenemen….

Middels deze reactie betoog ik waarom juist een arts dat vanuit medisch- ethisch handelen verplicht zou moeten zijn en waarom het juist niet over slachtofferschap van de patiënt gaat maar over de rechten van het kind…… en grensoverschrijdend gedrag? Dan denk ik aan heel andere zaken….

Een aantal verdragen en richtlijnen:

Kinderrechten verdrag Unicef – VN 

https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/Blauwe-boekje-Kinderrechtenverdrag.pdf

Kinderen hebben het recht om in gezondheid op te groeien , zo staat te lezen in het manifest van de Verenigde Naties. Kinderen hebben recht op bescherming.

Mensenrechten en de tabaksindustrie : 

http://www.prnewswire.com/news-releases/ash-tobacco-production-marketing-violate-basic-human-rights-300461770.html

Mensenrechten instituut maakt duidelijk dat de tabaksindustrie de mensenrechten schendt.

CANMED 5.2 Maatschappelijk handelen arts 

https://www.nspoh.nl/view.php?action=view&Pagina_Id=37

Artsen hebben de plicht om voor de gezondheid van de gemeenschap als geheel te zorgen

De eed van Hippocrates:

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.

Doorgaan met het lezen van “Grens overschrijdend gedrag versus medisch- ethisch handelen: reactie op psychiater Koerselman”

Het ziekenhuis: een geoliede industrie: optimale productie in gemaximaliseerde zorgpaden- Loupe

Het ziekenhuis: een geoliede industrie: optimale productie in gemaximaliseerde zorgpaden

Het Antonius Ziekenhuis staat alweer op nr. 1! Deze column verscheen in het personeelsblad van het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein 

 

Wanda de Kanter , longarts Antoni van Leeuwenhoek

 

 

De ratrace om de eerste plek in de lijstjes van het AD en de Elsevier is van levensbelang voor het voortbestaan van het ziekenhuis. Het is heel erg belangrijk dat je alle meetbare kwaliteitscriteria zichtbaar kunt maken. Investeer in de beste artsen en verpleegkundigen én in het meest geavanceerde computersysteem. De kosten gaan immers voor de baten uit als jij als ziekenhuis weer op de voorkant staat in alle kiosken waar de Elsevier ligt.

Optimaliseer je productie. Delegeer waar mogelijk zodat de knapste koppen die het duurst betaald worden productie kunnen draaien. De DOT is immers specialist gebonden. Meer productie is zorg voor meer patiënten, meer inkomsten, meer FTE, minder diensten.

Doorgaan met het lezen van “Het ziekenhuis: een geoliede industrie: optimale productie in gemaximaliseerde zorgpaden- Loupe”

Anne Marie van Veen bij Max over de strafzaak tegen de tabaksindustrie

http://www.omroepmax.nl/tijd-voor-max/uitzending/tv/tijd-voor-max-woensdag-15-februari-2017/

Het was een emotioneel weerzien.  We hebben zeer regelmatig app contact, maar elkaar in real life zien is toch weer anders. Anne Marie ziet er heel goed uit. Haar moeder is vandaag met haar meegekomen. Als Frank Boeijen zijn lied inzet ” Zeg me dat het niet zo is”, lopen de ogen van Anne Marie vol tranen. Wat voel je als je te horen krijgt dat je een ongeneeslijke ziekte hebt?

Zeg me dat het niet waar is…

https://www.youtube.com/watch?v=oExf54FYC-0

Doorgaan met het lezen van “Anne Marie van Veen bij Max over de strafzaak tegen de tabaksindustrie”

Corporations that kill: the Criminal Liability of Tobacco Manufacturers- Jonathan Liberman

 

2016 The Netherlands :Smokers bring case against the tobacco industry
Attempted murder, manslaughter, grievous bodily harm and falsification of documents

http://www.stichtingrookpreventiejeugd.nl/over-rookpreventie-jeugd/english/item/86-smokers-bring-case-against-the-tobacco-industry

2002: Corporations That Kill: The Criminal Liability of Tobacco Manufacturers Jonathan Liberman Legal Consultant, VicHealth Centre for Tobacco Control and Quit Victoria Jonathan Clough Senior Lecturer, Faculty of Law, Monash University

http://docplayer.net/1198157-Corporations-that-kill-the-criminal-liability-of-tobacco-manufacturers.html

Doorgaan met het lezen van “Corporations that kill: the Criminal Liability of Tobacco Manufacturers- Jonathan Liberman”

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑